Krösus


Manual

Copyright (c) Deep Cold Software 2006.

Till första sidan.


Ranka fonder

Krösus kan "ranka" dina fonder, dvs jämföra dina fonder med alla andra och presentera en enkel sammanställning av resultatet. Välj "Ranka.." från menyn "Visa" så visas ett nytt fönster där alla fonder på den valda fliken är ordnade efter resultat och trend.

Om det står "24 av 787" i resultat-kolumnen så betyder det att fonden har det 24:e bästa resultatet av totalt 787 fonder. En liten guldstjärna visas före namnet på fonder som rankats särskilt högt.


Exportera

Det går att exportera fondkurser från Krösus. Det kan vara användbart om du vill analysera fonden i något annat datorprogram. Markera en fond i huvudfönstret och välj "Exportera..." från menyn "Redigera". En ruta visas där du kan välja var du vill spara filen.

Du kan välja mellan två olika format på filen, TXT eller CSV. Prova TXT först om du inte vet vilket format som passar bäst. Försök med CSV om det andra datorprogrammet inte förstår TXT filen.


Skriv ut

Om du har en skrivare så kan du skriva ut bevakade fonder och portföljer. Klicka på den flik du vill skriva ut i huvudfönstret och välj "Skriv ut..." från menyn "Krösus". En dialogruta visas där du kan välja skrivare och ställa in egenskaper för skrivaren. Klicka på OK för att skriva ut med den valda skrivaren. 

Om informationen inte får plats på papperet så kan du försöka göra fönstret mindre och flytta kolumnerna närmare varandra innan du skriver ut. Alternativt kan du välja att skriva ut på liggande papper. Du kan välja pappersformat och orientering genom att klicka på knappen "Egenskaper" i dialogrutan när du valt skrivare.


Inställningar

Du kan styra hur du vill att Krösus ska fungera genom att välja "Inställningar" i menyn "Krösus".KÖP

Här kan du ställa in vilka villkor som Krösus ska använda för att avgöra vilka fonder som ska köpmarkeras. Du kan även välja vilken färg som ska användas.

SÄLJ

Här kan du ställa in vilka villkor som Krösus ska använda för att avgöra vilka fonder som ska säljmarkeras. Du kan även välja vilken färg som ska användas.

Tidsperiod

Välj vilken tidsperiod du vill att Krösus ska jobba med. Välj en kort tidsperiod om du är beredd att byta fond ofta. Välj en lång period om du inte har tid eller lust att byta fonder ofta.

Visa bevakade fonder

Du kan välja mellan dessa tre alternativ:

AldrigKrösus visar aldrig bevakade fonder när nya fondkurser hämtats automatiskt
Om säljmarkeradKrösus visar bevakade fonder när nya fondkurser hämtats om någon av dom bevakade fonderna är säljmarkerad
AlltidKrösus visar alltid bevakade fonder när nya fondkurser hämtats automatiskt

Meddela mig

Du kan välja mellan dessa tre alternativ:

AldrigKrösus letar aldrig efter nya versioner på internet
Ny versionKrösus letar på internet efter en ny officiell version en gång i veckan
Ny betaKrösus letar på internet efter en ny officiell eller förhandsversion en gång i veckan

Syftet med förhandsversioner är att eventuella fel ska upptäckas av personer med lite större datorvana så att de kan rättas innan programmet når en störra skara. Därför är det viktigt att du rapporterar in eventuella fel om du väljer att ladda hem och köra en förhandsversion.

Återställ

Klicka på knappen "Återställ" om du vill återställa de inställningar som Krösus hade när programmet startades första gången.


Avancerade inställningar

Genom att klicka på knappen "Avancerade inställningar" i fönstret med vanliga inställningar så visas ett nytt fönster med fler inställningar. De avancerade inställningarna behöver normalt aldrig ändras.

Krösus - Avancerade inställningar

Hämta fondkurser från

Här kan du ställa in varifrån Krösus ska hämta fondkurserna. Den här inställningen behöver bara ändras om Pensionsmyndigheten gör om strukturen på sin hemsida.

Hämta fondfakta från

Här kan du ställa in varifrån Krösus ska hämta fondfaktablad. Brädgården (#) i sökvägen ersätts med fondens PPM-nummer. Den här inställningen behöver bara ändras om Pensionsmyndigheten gör om strukturen på sin hemsida. 

Hämta valutakurser från

Här kan du ställa in varifrån Krösus ska hämta valutakurser. Den här inställningen behöver bara ändras om ECB gör om strukturen på sin hemsida. 

Gå via följande proxy server

Här kan du ställa in om Krösus ska ansluta till internet via en proxy-server. Proxy-servrar används på en del större företag och organisationer. Lämna det här fältet blankt om Krösus inte ska ansluta via en proxy-server.

Port

Proxy-serverns port-nummer.

Automatisk hämtning av kurser

Krösus hämtar automatiskt de senaste kurserna varje gång du loggar in på datorn. Det sker med hjälp av en genväg i mappen Autostart under Program i Windows startmeny.

Om du inte vill att Krösus ska starta automatiskt så kan du ta bort genvägen. Om du alltid har datorn igång och vill att Krösus ska starta på ett visst klockslag så kan du använda Windows Schemaläggare.

Om Krösus startas med parametern -update så hämtar programmet nya kurser och avslutar sig självt om de bevakade fonderna inte behöver visas.

Utdelning

En utdelning innebär att en del av fondens värde delas ut till andelsägarna i fonden. Fonder ger normalt utdelning en gång per år. Pensionsmyndigheten återinvesterar alltid utdelningen i nya fondandelar. Den dag utdelningen sker sjunker fondens kurs med utdelningsbeloppet. Ett plötsligt kursfall kan alltså bero på att fonden har gett utdelning. Andelsägarna förlorar inget på ett kursfall som orsakas av utdelning eftersom de får fler andelar i fonden.Utdelningar förekommer i både aktie- och räntefonder. Utdelningar kommer från aktieutdelningar i de aktier som aktiefonden äger eller av vinst för sålda räntebärande värdepapper som räntefonden äger. Du kan se om du fått utdelning genom att logga in på ditt konto hos Pensionsmyndigheten. Utdelningar syns i listan över genomförda transaktioner.


Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Krösus så är du välkommen att skicka dom till adressen nedan. Vi vill även höra dina åsikter om Krösus. Har du förslag på förbättringar så är det ännu bättre.