Deep Cold Software

Lokalsinne

NorskEnglish

Hitta rätt i vildmarken

Lokalsinne är en app för dig som vistas i skog och mark.

Du ser terrängkartan direkt i din telefon eller surfplatta och kan spara platser som du vill hitta tillbaka till. Om du vill kan du dela sparade platser eller din position med andra. Du kan även spela in spår som visar hur du har förflyttat dig. Kartor hämtas automatiskt vid behov, men det går även att hämta kartor i förväg och spara dem tills de behövs. Det är praktiskt om du ska någonstans med dålig mottagning. Du kan välja mellan svenska kartor från Lantmäteriet eller norska kartor från Kartverket.

Hämta Lokalsinne på Google Play.


Karta

Karta

Kartan visas alltid med norr uppåt på skärmen oavsett hur du vänder dig. Din position visas som en fylld röd cirkel. Om positionen är osäker visas en blå halvgenomskinlig cirkel runt den röda cirkeln. Ovanför kartan visas din position som WGS84 koordinater med grader och decimaler.

Grundläget är att kartan rör sig när du flyttar dig och att den röda cirkeln som representerar din position ligger fast i mitten av skärmen. Men så fort du panorerar eller zoomar så stängs den funktionen av, så att du kan studera kartan i lugn och ro utan att den hoppar tillbaka till din position. När du vill återgå till grundläget så trycker du på ikonen för "Min Position".

Du kan namnge och spara en plats med ett långt tryck på kartan. Sparade platser visas med platsmarkörer (svarta dropformade symboler med spetsen nedåt). Om du väljer en sparad plats (genom att trycka på platsmarkören) så kan du se vad den heter och hur långt det är dit. I bilden ovan är platsen "Bilen" markerad. Så länge platsen är markerad så visas även namnet och avståndet på startskärmen. Du kan avmarkera platsen genom att trycka på platsmarkören igen eller genom att trycka på texten.

Min Position

Position Centrerar kartan kring din senast kända position och återgår till grundläget där kartan rör sig istället för den röda cirkeln när du flyttar dig.

Sök

Sök Du kan använda sökfunktionen för att söka efter namngivna geografiska platser i Skandinavien, som tex samhällen, berg och sjöar. Sökningen använder en webtjänst (OSM Nominatim Webservice) och fungerar därför bara när du har internetförbindelse.

Spara Plats

Spara Används för att spara och namnge din nuvarande position. När du har sparat så finns den i listan över sparade platser och dyker upp som en platsmarkör på skärmen. Platsen sparas i din telefon eller surfplatta och kan inte ses av någon annan om du inte delar med dig av den.

Dela

Dela Du kan dela med dig av kartbilden, din nuvarande position, en sparad plats eller ett sparat spår till dina kontakter. Om du vill dela en plats eller ett spår så måste du först välja platsen eller spåret. När du valt vad du vill dela med dig av så visas en lista med appar du kan använda. Välj en app som du vill använda, tex GMail. När appen startas så använder du den som vanligt för att välja till vem eller vilka du vill dela med eller skicka till. Platser och spår delas i Google Earth format (kml). Kartbilder delas i JPEG-format (jpg).

Kompass

Kompass Om du väljer "Kompass" i menyn så visas en kompassros istället för kartan. Kompassrosen roterar automatiskt så att den långa röda spetsen pekar mot den magnetiska nordpolen. Håll din enhet plant med skärmen riktad rakt uppåt när du använder kompassen. Det finns två skalor på sidan och på botten av skärmen som visar om du håller enheten rakt eller om den lutar.

Om du har valt en sparad plats så visas en platsmarkör på skärmen. Du kan avgöra riktningen till platsen genom att vända dig runt tills platsmarkören är rakt ovanför kompassrosens mittpunkt.

Kompassen fungerar bara om din enhet har rätt sensorer inbyggda. Om kompassen fungerar så snurrar kompassrosen när du vänder dig om. Kontrollera alltid att kompassen fungerar innan du litar på den.

Till skillnad från en magnetisk nålkompass så behöver en elektronisk kompass kalibreras ibland. Om kompassrosen inte snurrar ett helt varv när du vänder dig ett helt varv så är det dags att kalibrera. Ett sätt att kalibrera kompassen är att rotera enheten ett par varv kring varje axel. Ett annat sätt är att röra enheten runt i en liggande åtta i luften. Det är viktigt att kompassen är igång, dvs att kompassrosen visas på skärmen när du utför proceduren. Du kan behöva upprepa rörelserna ett par gånger. Om ingen av dessa metoder fungerar så kanske din enhet kräver någon speciell kalibreringsprocedur. Studera manualen till din enhet eller kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Platser

Platser Visar en lista över dina sparade platser. Om du väljer en plats från listan så kan du utföra något av följande kommandon:

Gör ett långt tryck i listan om du vill manipulera flera sparade platser samtidigt. Då går listan över i ett läge där du kan bocka för flera platser. Tryck på bocken i titelraden när har bockat för alla platser som du vill göra något med.

Spår

Spår Visar en lista över dina sparade spår. Med knappen Spela In kan du starta inspelningen av ett nytt spår. Medan inspelningen pågår så visar Lokalsinne hur du har förflyttat dig som ett svart spår på kartan. Med knappen Stopp kan du stoppa en pågående inspelning. När du stoppar inspelningen får du välja om du vill spara eller radera det inspelade spåret. Spåret sparas i din telefon eller surfplatta och kan inte ses av någon annan om du inte delar med dig av det.

Om du väljer ett spår från listan så kan du utföra något av följande kommandon:

Gör ett långt tryck i listan om du vill manipulera flera sparade spår samtidigt. Då går listan över i ett läge där du kan bocka för flera spår. Tryck på bocken i titelraden när har bockat för alla spår som du vill göra något med.

Om inspelningen inte fungerar

När du spelar in ett spår fortsätter inspelningen normalt tills dess att du stoppar den även om du växlar till en annan app, ringer ett samtal, stänger av skärmen, etc. Det funkar utmärkt på de flesta enheter. Men vissa modeller från vissa tillverkare stoppar alla appar efter 5-10 minuter när skärmen stängs av för att spara batteri. Om inspelningen stannar när skärmen stängs av så kan det bero att din enhet stoppar Lokalsinne. Då måste du själv ställa in din enhet så att den inte gör så. Exakt hur det går till varierar mellan olika modeller. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren om du inte vet hur du ska göra.

Kartrutor

Kartor När du väljer Kartrutor från menyn så kommer du till en vy där du slå av och på automatisk hämtning av kartrutor, hämta kartrutor manuellt och hantera manuellt hämtade kartrutor.

Automatisk hämtning

Normalt hämtar Lokalsinne automatiskt de delar av kartan som saknas. Men du kan stänga av automatiskt hämtning. Det kan vara användbart om du vill spara batteri eller spara på din datamängd (surf). Om du stänger av automatisk karthämtning eller om det inte finns någon internetförbindelse så blir skärmen tom där kartrutor saknas. Automatiskt hämtade kartrutor sparas inte längre än de behövs.

Manuell hämtning

Kartan delas in i rutor. Du kan hämta och spara kartrutor manuellt genom att peka på en ruta och välja Hämta. Kartrutor som du har hämtat manuellt sparas lokalt i telefonen eller surfplattan och kan visas även när du inte har tillgång till internet. Det kan vara bra om du ska någonstans med dålig mottagning.

Från och med Android 5 kan du välja att spara kartrutorna på ett minneskort (om du har ett).

Manuellt och automatiskt hämtade kartrutor visas på samma sätt och du ser normalt ingen skillnad.

Kartkällor

Kartkällor Du kan välja mellan Lantmäteriets Sverigekarta och Kartverkets Norgekarta. Välj Norgekartan när du är i Norge och Sverigekartan när du är i Sverige. Observera att om du är utanför den valda kartan så syns bara den röda cirkeln och ingen karta när Lokalsinne visar din position.

Tillgänglighet

Om det inte går att hämta kartor från Lantmäteriet eller Kartverket så kan det bero på att deras system är tillfälligt avstängda. Information om planerade och oplanerade driftstopp finns här:

Lantmäteriet - Driftinformation

Kartverket - Status.

Teckenförklaring

Innehåll

Lantmäteriet och Kartverket uppdaterar kartorna löpande. Vid automatisk karthämtning visar Lokalsinne alltid den senaste utgåvan. Sparade kartor uppdateras inte automatiskt. För att få en ny utgåva av en sparad karta så måste du radera den och hämta den på nytt.

Om Sverigekartan inte stämmer med verkligheten så kan du rapportera det på denna sida. Välj "Topografisk" karta.

Om Norgekartan inte stämmer med verkligheten så kan du rapportera det på denna sida. Uppge "Topografisk norgeskart 4" som den felaktiga kartan.

Premium

Grundversionen av Lokalsinne är gratis. Du kan uppgradera till Premium genom att välja Köp Premium i menyn. I grundversionen av Lokalsinne kan du spara max 10 spår. Premium har ingen sådan begränsning. Premium gör det även möjligt att välja mellan olika ikoner för dina sparade platser. Det kan tillkomma fler Premium-funktioner i framtiden.

Spår och platser från andra källor

Lokalsinne kan visa spår och platser som kommer från andra källor. Det finns tex webbplatser som publicerar vandringsleder som inte finns utmärkta på kartan. De två vanligaste filformaten är GPX och KML. Lokalsinne kan läsa båda formaten. En fil kan innehålla en eller flera platser eller spår.

Lokalsinne registrerar sig som en app för visning av GPX och KML filer. Det gör att när du öppnar en GPX eller KML-fil så visas den automatiskt i Lokalsinne. Om du har flera appar installerade som kan visa filen så får du normalt välja vilken app som du vill använda från en lista. Om filen öppnas i någon annan app utan att du får chansen att välja Lokalsinne så beror det antagligen på att den andra appen är inställd som standard-app för filtypen. För att ändra på det så behöver du gå in i inställningarna för den appen och ta bort den inställningen.

Planera din tur hemma

Det finns flera sätt att gå tillväga för att lägga in platser i Lokalsinne i förväg.

Planera med Lokalsinne

Det enklaste sättet är att leta på den plats du ska till i Lokalsinne medan du sitter hemma. Det kan du göra genom att zooma och panorera tills du hittar rätt plats. Men du kan också använda sök-funktionen (förstoringsglaset). När du har hittat platsen så kan du spara den med ett långt tryck på kartan. För att platsen ska hamna så rätt som möjligt på kartan så bör du zooma in så mycket du kan. Peka på platsen och gör ett långt tryck. Då frågar Lokalsinne om du vill spara platsen. Ge platsen ett namn och spara den.

Om du vet koordinaterna på platsen du ska till så behöver du inte leta reda på platsen först utan du kan göra ett långt tryck var som helst och sen skriva in dom rätta koordinaterna. Kontrollera sedan att platsen hamnade rätt.

Planera med datorn

Du kan även planera din tur på datorn om du har ett kartprogram som kan exportera platser som GPX eller KML-filer, tex Google Earth Pro.

Så här gör du i Google Earth Pro:

Börja med att skapa en mapp i Google Earth Pro för din tur. Placera sedan ut platsmärken på platser som du vill besöka. Se till att platsmärkena hamnar i rätt mapp. När du har placerat ut alla platsmärken så sparar du mappen. Högerklicka på mappen välj "Spara plats som", ändra från KMZ till KML och spara KML-filen någonstans i datorn.

Google Earth

Använd något progam på datorn som kan skicka filer och skicka KML-filen till ett konto som du kan läsa på enheten med Lokalsinne. Du kan tex använda ett epostprogram som tex Outlook för att skicka ett meddelande till dig själv och bifoga KML-filen som en bilaga. Men det går bra med vilket meddelande-program som helst som kan bifoga filer.

Öppna motsvarande app på enheten med Lokalsinne och ta emot meddelandet. När du öppnar bilagan med KML-filen får du en fråga om vilken app du vill använda för att visa den. Välj Lokalsinne. Då startas Lokalsinne och du kan välja att spara platserna.

Lokalsinne Öppna KML-fil

Noggrannhet

Positionsangivelsernas noggrannhet beror på kvaliteten på GPS-mottagaren i din telefon samt mottagningsförhållandena. GPS fungerar genom att telefonen lyssnar på signaler från satelliter ute i rymden för att räkna ut var den är. Tumregeln är att ju mer av himlen du kan se, ju bättre kan telefonen höra satelliterna och bestämma din position. Men det kan skilja mycket mellan olika telefoner.

I stan fungerar det ofta bättre att bestämma positionen via mobilnätet eller WiFi. Det beror på att i stan är det tätt mellan mobilmasterna och de trådlösa nätverken och husen skymmer ofta GPS satelliterna. Utanför stan är det precis tvärt om! Lokalsinne är till för att användas i skog och mark och använder sig därför av GPS.

Med GPS menas i det här sammanhanget någon form av system för satellitnavigering och inte nödvändigtvis det amerikanska "Global Positioning System", även om det är det vanligaste. Vilket eller vilka system som används beror på din telefon eller surfplatta och vilka satelliter som är inom hörhåll.

Längden på inspelade spår ska tas med en nypa salt. Ett spår består av ett antal sparade positioner. Spårets längd beräknas genom att anta en rät linje mellan de sparade positionerna. Eftersom man sällan rör sig i en rät linje så blir den beräknade längden normalt kortare än den verkliga. Skillnaden mellan verklig längd och beräknad längd beror på hur de sparade positionerna råkar hamna. 10% skillnad är ganska vanligt.

Tips för att spara batteri

Behörigheter

Vid installation begär Lokalsinne att få följande behörigheter.

BehörighetAnledning
ACCESS_FINE_LOCATIONBehövs för att komma åt GPS-mottagaren.
ACCESS_NETWORK_STATEBehövs för att avgöra om det finns någon internetförbindelse.
INTERNETBehövs för att hämta kartor.
WRITE_EXTERNAL_STORAGEBehövs för att spara kartor på minneskortet.
FOREGROUND_SERVICEBehövs för att spela in spår när skärmen är avstängd.
BILLINGBehövs för att kunna erbjuda köp av Lokalsinne Premium.

Android översätter detta till en behörighetsfråga som tyvärr ser olika ut i olika versioner av Android.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tänk på

Kontakt

Har du frågor, förbättringsförslag eller felrapporter så skicka dom med epost. Du hittar epost-adressen om du går in på Installerade Appar och väljer Lokalsinne.

Recensera gärna Lokalsinne, men tänk på att recensioner är till för att hjälpa andra användare att välja app. Skriv något som är hjälpsamt för dem.