Deep Cold Software

Lokalsinne

NorskEnglish

Hitta rätt i vildmarken

Lokalsinne är en app för dig som vistas i skog och mark.

Du ser terrängkartan direkt i din telefon eller surfplatta och kan spara platser som du vill hitta tillbaka till. Om du vill kan du dela sparade platser eller din position med andra. Du kan även spela in spår som visar hur du har förflyttat dig. Kartor hämtas automatiskt vid behov, men det går även att hämta kartor i förväg och spara dem tills de behövs. Det är praktiskt om du ska någonstans med dålig mottagning. Du kan välja mellan svenska kartor från Lantmäteriet eller norska kartor från Kartverket.

Hämta Lokalsinne på Google Play.


Karta

Allmänt

Kartan visas alltid med norr uppåt på skärmen oavsett hur du vänder dig. Din position visas som en fylld röd cirkel. Om positionen är osäker visas en blå halvgenomskinlig cirkel runt den röda cirkeln. Ovanför kartan visas din position som WGS84 koordinater med grader och decimaler.

Grundläget är att kartan rör sig när du flyttar dig och att den röda cirkeln som representerar din position ligger fast i mitten av skärmen. Men så fort du panorerar eller zoomar så stängs den funktionen av, så att du kan studera kartan i lugn och ro utan att den hoppar tillbaka till din position. När du vill återgå till grundläget så trycker du på ikonen för "Min Position".

Du kan namnge och spara en plats med ett långt tryck på kartan. Sparade platser visas med platsmarkörer (svarta dropformade symboler med spetsen nedåt). Om du väljer en sparad plats (genom att peka på den) så kan du se vad den heter och hur långt det är dit. I bilden ovan är platsen "Bilen" markerad. Så länge platsen är markerad så visas även namnet och avståndet på startskärmen.

Funktioner

Min Position

Position Centrerar kartan kring din senast kända position och återgår till grundläget där kartan rör sig istället för den röda cirkeln när du flyttar dig.

Sök

Sök Du kan använda sökfunktionen för att söka efter namngivna geografiska platser i Skandinavien, som tex samhällen, berg och sjöar. Sökningen använder en webtjänst (OSM Nominatim Webservice) och fungerar därför bara när du har internetförbindelse.

Spara Plats

Spara Används för att spara och namnge din nuvarande position. När du har sparat så finns den i listan över sparade platser och dyker upp som en platsmarkör på skärmen. Platsen sparas i din telefon eller surfplatta och kan inte ses av någon annan om du inte delar med dig av den.

Dela

Dela Du kan dela med dig av kartbilden, din position eller en sparad plats till dina kontakter. Om du vill dela en sparad plats så måste du först markera den genom att peka på den. När du valt vad du vill dela med dig av så visas en lista med appar du kan använda. Välj en app som du vill använda, tex GMail. När appen startas så använder du den som vanligt för att välja till vem eller vilka du vill dela med eller skicka till. Platser delas i Google Earth format (kml). Kartbilder delas i JPEG-format (jpg).

Kartor

När du väljer Kartor från menyn så kommer du till en vy där du kan göra flera saker.

Välja kartkälla

Du kan välja mellan Lantmäteriets Sverigekarta och Kartverkets Norgekarta. Välj Norgekartan när du är i Norge och Sverigekartan när du är i Sverige. Observera att om du är utanför den valda kartan så syns bara den röda cirkeln och ingen karta när Lokalsinne visar din position.

Autmatiskt karthämtning

Normalt hämtar Lokalsinne automatiskt den del av kartan som ska visas på skärmen från den valda kartkällan. Men du kan stänga av automatiskt hämtning av kartor. Det kan vara användbart om du vill spara batteri eller spara på din datamängd (surf). Om du stänger av automatisk karthämtning eller om det inte finns någon internetförbindelse så blir skärmen tom där kartan skulle ha visats så vidare du inte har hämtat och sparat kartan manuellt. Automatiskt hämtade kartor sparas inte längre än de behövs.

Manuell karthämtning

Kartan delas in i rutor. Du kan hämta och spara kartrutor manuellt genom att peka på en ruta och välja Hämta. Kartrutor som du har hämtat manuellt sparas lokalt i telefonen eller surfplattan och kan visas även när du inte har tillgång till internet. Det kan vara bra om du ska någonstans med dålig mottagning.

I Android 5 och nyare kan du välja att spara kartrutorna på ett minneskort (om du har ett).

Manuellt och automatiskt hämtade kartor visas på samma sätt och du ser normalt ingen skillnad.

Platser

Visar en lista över dina sparade platser. Om du väljer en plats från listan så kan du utföra något av följande kommandon:

Gör ett långt tryck i listan om du vill manipulera flera sparade platser samtidigt. Då går listan över i ett läge där du kan bocka för flera platser. Tryck på KLAR när har bockat för alla platser som du vill göra något med.

Spår

Visar en lista över dina sparade spår. Med knappen Spela In kan du starta inspelningen av ett nytt spår. Medan inspelningen pågår så visar Lokalsinne hur du har förflyttat dig som ett svart spår på kartan. Med knappen Stopp kan du stoppa en pågående inspelning. När du stoppar inspelningen får du välja om du vill spara det inspelade spåret eller ej. Spåret sparas i din telefon eller surfplatta och kan inte ses av någon annan om du inte delar med dig av det.

Om du väljer ett spår från listan så kan du utföra något av följande kommandon:

Gör ett långt tryck i listan om du vill manipulera flera sparade platser samtidigt. Då går listan över i ett läge där du kan bocka för flera spår. Tryck på KLAR när har bockat för alla spår som du vill göra något med.

Köp Premium

Grundversionen av Lokalsinne är gratis. Du kan uppgradera till Premium genom att välja Köp Premium i menyn. I grundversionen av Lokalsinne kan du spara max 10 spår. Premium har ingen sådan begränsning. Det är den enda skillnaden mellan grundversionen och Premium för tillfället. Men det kan tänkas att det tillkommer fler Premium-funktioner i framtiden.

Hjälp

Öppnar den här sidan i webbläsaren.

Spår och platser från andra källor

Lokalsinne kan visa spår och platser som kommer från andra källor. Det finns tex webbplatser som publicerar vandringsleder som inte finns utmärkta på kartan. De två vanligaste filformaten är GPX och KML. Lokalsinne kan läsa båda formaten. En fil kan innehålla en eller flera platser eller spår.

Lokalsinne registrerar sig som en app för visning av GPX och KML filer. Det gör att när du öppnar en GPX eller KML-fil så visas den automatiskt i Lokalsinne. Om du har flera appar installerade som kan visa filen så får du normalt välja vilken app som du vill använda från en lista. Om filen öppnas i någon annan app utan att du får chansen att välja Lokalsinne så beror det antagligen på att den andra appen är inställd som standard-app för filtypen. För att ändra på det så behöver du gå in i inställningarna för den appen och ta bort den inställningen.

Noggrannhet

Positionsangivelsernas noggrannhet beror på kvaliteten på GPS-mottagaren i din telefon samt mottagningsförhållandena. GPS fungerar genom att telefonen lyssnar på signaler från satelliter ute i rymden för att räkna ut var den är. Tumregeln är att ju mer av himlen du kan se, ju bättre kan telefonen höra satelliterna och bestämma din position. Men det kan skilja mycket mellan olika telefoner.

I stan fungerar det ofta bättre att bestämma positionen via mobilnätet eller WiFi. Det beror på att i stan är det tätt mellan mobilmasterna och de trådlösa nätverken och husen skymmer ofta GPS satelliterna. Utanför stan är det precis tvärt om! Lokalsinne är till för att användas i skog och mark och använder sig därför av GPS.

Med GPS menas i det här sammanhanget någon form av system för satellitnavigering och inte nödvändigtvis det amerikanska "Global Positioning System", även om det är det vanligaste. Vilket eller vilka system som används beror på din telefon eller surfplatta och vilka satelliter som är inom hörhåll.

Längden på inspelade spår ska tas med en nypa salt. Ett spår består av ett antal sparade positioner. Spårets längd beräknas genom att anta en rät linje mellan de sparade positionerna. Eftersom man sällan rör sig i en rät linje så blir den beräknade längden normalt kortare än den verkliga. Skillnaden mellan verklig längd och beräknad längd beror på hur de sparade positionerna råkar hamna. 10% skillnad är ganska vanligt.

Teckenförklaring

Tips för att spara batteri

Kartornas innehåll

Lantmäteriet och Kartverket uppdaterar kartorna löpande. Vid automatisk karthämtning visar Lokalsinne alltid den senaste utgåvan. Sparade kartor uppdateras inte automatiskt. För att få en ny utgåva av en sparad karta så måste du radera den och hämta den på nytt.

Om Sverigekartan inte stämmer med verkligheten så kan du rapportera det till Lantmäteriet. Använd detta formulär och uppge "Topografisk webbkarta" som den felaktiga kartan.

Om Norgekartan inte stämmer med verkligheten så kan du rapportera det till Kartverket. Börja här och uppge "Topografisk norgeskart 4" som den felaktiga kartan.

Tillgänglighet

Om det inte går att hämta kartor från Lantmäteriet eller Kartverket så kan det bero på att deras system är tillfälligt avstängda. Information om planerade och oplanerade driftstopp finns här:

Driftinformation om Lantmäteriets system.

Kartverket Status.

Behörigheter

Vid installation begär Lokalsinne att få följande behörigheter.

BehörighetAnledning
ACCESS_FINE_LOCATIONBehövs för att komma åt GPS-mottagaren.
ACCESS_NETWORK_STATEBehövs för att avgöra om det finns någon internetförbindelse.
INTERNETBehövs för att hämta kartor.
WRITE_EXTERNAL_STORAGEBehövs för att spara kartor på minneskortet.
BILLINGBehövs för att kunna erbjuda köp av Lokalsinne Premium.

Android översätter detta till en behörighetsfråga som tyvärr ser olika ut i olika versioner av Android.

Tänk på